Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Women of Eden. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Women of Eden. Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven. Women of eden is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Women of Eden zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

Overeenkomst
De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen. Women of eden heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.  

Levertijd
De leveringstermijnen die per product door Women of eden zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn. Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum enigszins verlaat. Bij niet tijdige levering moet Women of Eden de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Women of Eden, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail of brief aan Women of Eden te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd

Wijziging van de Overeenkomst
Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Women of eden zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Women of Eden de klant hierover tevoren inlichten.

Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij Women of Eden te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Als de klant de overeenkomst (bestelling) wil ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan Women of Eden laten weten. Na overleg met Women of Eden, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de klant. Women of Eden heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product gebruikt is door de klant. Retouren dienen uitsluitend te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

Retouradres:
Women of Eden
Uiverstraat 27
3903AH  Veenendaal

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Women of Eden schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Women of Eden de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Women of Eden heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Betaling
De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

Eigendomsvoorbehoud
Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van Women of Eden tot de volledige betaling van de bestelling is verricht. In het geval dat Women of eden de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

Klachttermijn
Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen zeven (7) dagen ingedient te zijn.

We're so sorry, maar ook wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Linkedin